Diversiteit

Diversiteit zorgt voor meer kwaliteit

Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit én de diversiteit van onze medewerkers. Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit voor meer kwaliteit zorgt. Daarom zijn we constant op zoek naar talentvolle medewerkers met verschillende achtergronden om onze klanten de beste en meeste innovatieve oplossingen te bieden. Denk daarbij aan geslacht, leeftijd, (culturele) afkomst, geloofsovertuiging, handicap, nationaliteit en seksuele geaardheid.

Gelukkig allemaal anders

De essentie van diversiteit is dat iedereen zijn eigen kwaliteiten heeft. Als we al die verschillende kwaliteiten inzetten geeft dat enorme rijkdom. Wij streven naar een inclusieve cultuur, die eerlijk, open en veilig is voor iedereen. Dat betekent dat je jezelf mag zijn en dat je je thuis voelt op je werk. Ons diversiteitsbeleid sluit bovendien aan op maatschappelijke ontwikkelingen en draagt bij aan een inspirerende werkomgeving. Om alle diverse talenten te (h)erkennen, waarderen en op de juiste manier in te zetten kennen wij een uitgebreid diversiteitsprogramma. Lees er meer over in bijgaand Diversity Magazine. Of bekijk het filmpje, waarin verschillende PwC’ers vertellen wat diversiteit voor hen betekent.

       Diversiteits special PwC - september 2012

Kwaliteit dankzij diversiteit

Met meer verscheidenheid onder onze medewerkers kunnen we de beste diensten en adviezen leveren. Diversiteit is voor ons ook belangrijk omdat onze klanten variëren en wij ernaar streven dat zij zich kunnen herkennen in onze adviseurs. Bij de zoektocht naar nieuw talent letten we erop of jij in dit opzicht iets toevoegt. Als PwC’er kun je meedoen met speciale workshops en trainingen, bijvoorbeeld 'multicultureel vakmanschap', 'vrouwelijk leiderschap' en het 'New Parents' programma voor jonge ouders.

Netwerken

Binnen PwC zijn diverse netwerken actief die een zeer actieve bijdrage leveren aan de inclusieve cultuur van onze organisatie: PwC Women NL, Gay & Lesbian Network, Connected Cultures en YoungPwC.

 • PwC Women NL
  PwC Women NL is het netwerk van en voor vrouwen binnen onze organisatie. Het organiseert veel activiteiten die gericht zijn op kennisverrijking en het onderhouden, versterken en uitbouwen van interne en externe netwerken.
 • Gay, Lesbian and Everybody Else Network
  Het Gay, Lesbian and Everybody Else Network is een netwerk voor homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transseksuelen binnen PwC. Het netwerk promoot een diverse werkomgeving waarin iedereen zich thuis voelt en waarin ieders geaardheid wordt geaccepteerd.
 • Connected Cultures
  Connected Cultures wil bewustwording en begrip vergroten rondom culturele achtergronden van collega's en klanten en de verbinding maken tussen verschillende culturen. Ook wil dit netwerk meer diversiteit aan de top stimuleren door bij te dragen aan het behoud en de doorstroom van multicultureel talent binnen PwC.
 • YoungPwC
  YoungPwC geeft jonge medewerkers de gelegenheid tot netwerken en onderling kennis en ervaringen te delen. Juist als jonge medewerker kun je veel profijt hebben van de ervaringen en tips van collega’s voor het verwezenlijken van je ambities binnen PwC.

  Naast de eigen interne netwerken zet PwC zich ook extern actief in voor het aantrekken van meer divers talent. Zo zijn we onder meer een van de ondertekenaars van ‘Talent naar de top’, een overeenkomst waarin we afspreken hoe we gaan zorgen voor toestroom, doorstroom en behoud van meer vrouwelijk talent in topfuncties en zijn we partner van CAP100, Professional Boards Forum, LOF, Opportunity in Bedrijf en WorkplacePride.